Statki - drewniane place zabaw - dajemy radość!

 

Wszystkie urządzenia zabawowe z naszej oferty posiadają certyfikaty poświadczające, że zostały one zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami: PN- EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009. Opierając się na normach oraz bazując na własnym doświadczeniu, wyznaczamy dla każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa będące minimalną przestrzenią niezbędną dla bezpiecznego użytkowania.  Wszelkie wykorzystane w konstrukcjach materiały takie jak: farby, śruby czy zawiesia huśtawek posiadają certyfikaty, atesty.

 

Statki na place zabaw  z certyfikatem gwarantują ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia podczas zabawy sytuacji niebezpiecznych, takich jak np. zakleszczenie czy upadek.

 

Statek bez piaskownicy

NETTO: 8900.00 zł / BRTTO: 10947.00 zł

Statek Pirat 1

NETTO: 11990.00 zł / BRTTO: 14747.70 zł

Statek Pirat 2

NETTO: 19990.00 zł / BRTTO: 24587.70 zł

Statek z piaskownicą

NETTO: 10149.59 zł / BRTTO: 12484.00 zł