Place
 zabaw projektowane na miarę!

  602 382 281, 511 775 588

  Drewplac - Place zabaw z certyfikatem

 

 

Wszystkie urządzenia zabawowe z naszej oferty posiadają certyfikaty poświadczające, że zostały one zaprojektowane
i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami: PN- EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009.Place zabaw z certyfikatem gwarantują ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia podczas zabawy sytuacji niebezpiecznych, takich jak np. zakleszczenie czy upadek. Podmiotem wydającym certyfikaty jest Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej - Biuro Badań i Certyfikacji COBRABID-BBC. 

 

 

Oferowane przez nas place zabaw z atestem są konstrukcjami prawie w całości drewnianymi. Z metalu wykonane są jedynie takie elementy konstrukcji, które wymuszają użycie materiałów innych niż drewno, np. zjeżdżalnie, zawiesia czy łańcuchy.

 

Opierając się na normach oraz własnym doświadczeniu, wyznaczamy dla każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa będące minimalną przestrzenią niezbędną dla bezpiecznego użytkowania. Wszelkie wykorzystane w konstrukcjach materiały takie jak: farby, śruby czy zawiesia huśtawek posiadają certyfikaty, atesty.

 

Nasze wyroby spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie oraz europejskie normy.