Bobasy - drewniane place zabaw - dajemy radość!

 

Wszystkie urządzenia zabawowe z naszej oferty posiadają certyfikaty poświadczające, że zostały one zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami: PN- EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009. Opierając się na normach oraz bazując na własnym doświadczeniu, wyznaczamy dla każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa będące minimalną przestrzenią niezbędną dla bezpiecznego użytkowania.  Wszelkie wykorzystane w konstrukcjach materiały takie jak: farby, śruby czy zawiesia huśtawek posiadają certyfikaty, atesty.


Bobasy z certyfikatem gwarantują ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia podczas zabawy sytuacji niebezpiecznych, takich jak np. zakleszczenie czy upadek.

 

Bobas 1

NETTO: 5990.00 zł / BRTTO: 7367.70 zł

Bobas 2

NETTO: 4200.00 zł / BRTTO: 5166.00 zł

Bobas 3

NETTO: 7700.00 zł / BRTTO: 9471.00 zł

Bobas 4

NETTO: 5200.00 zł / BRTTO: 6396.00 zł

Bobas 5

NETTO: 4200.00 zł / BRTTO: 5166.00 zł