Piaskownice - drewniane place zabaw - dajemy radość!

 

Wszystkie urządzenia zabawowe z naszej oferty posiadają certyfikaty poświadczające, że zostały one zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami: PN- EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009. Opierając się na normach oraz bazując na własnym doświadczeniu, wyznaczamy dla każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa będące minimalną przestrzenią niezbędną dla bezpiecznego użytkowania.  Wszelkie wykorzystane w konstrukcjach materiały takie jak: farby, śruby czy zawiesia huśtawek posiadają certyfikaty, atesty.

 

Nasze piaskownice z certyfikatem gwarantują ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia podczas zabawy sytuacji niebezpiecznych, takich jak np. zakleszczenie czy upadek.

 

Piaskownice
cena za 1 mb

NETTO: 159.35 zł / BRTTO: 196.00 zł

piaskownica
HDPE 2m x 2m

NETTO: 2560.00 zł / BRTTO: 3148.80 zł

Piaskownica
HPL 3m x 3m

NETTO: 3840.00 zł / BRTTO: 4723.20 zł