Place
 zabaw projektowane na miarę!

  602 382 281, 511 775 588

  Place zabaw Drewplac - Certyfikaty

 

 

Wszystkie urządzenia zabawowe z naszej oferty posiadają certyfikaty poświadczające, że zostały one zaprojektowane
i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami: PN- EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009Gwarantuje to ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia podczas zabawy sytuacji niebezpiecznych, takich jak np. zakleszczenie czy upadek. Podmiotem wydąjacym certyfikaty jest Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej - Biuro Badań i Certyfikacji COBRABID-BBC 

 

 

Oferowane przez nas place zabaw są konstrukcjami prawie w całości drewnianymi. Z metalu wykonane są jedynie takie elementy konstrukcji, które wymuszają użycie materiałów innych niż drewno np. zjeżdżalnie, zawiesia czy łańcuchy.

 

Opierając się na normach oraz własnym doświadczeniu wyznaczamy dla każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa będące minimalną przestrzenią niezbędną dla bezpiecznego użytkowania. Wszelkie wykorzystane w konstrukcjach materiały takie jak: farby,śruby czy zawiesia huśtawek posiadają certyfikaty, atesty

 

Nasze wyroby spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji
stawiane przez polskie oraz europejskie normy.